ทำเลโค้งธนู

 
"ทำเลโค้งธนู" เป็นสภาพแวดล้อมของทำเลที่มีลักษณะโค้งคล้ายกับคันธนู  ซึ่งโดยปกติ ทำเลคันธนูจะคู่กับ "ทำเลสายรัดหยก" เพราะในสมัยโบราณ เวลาที่ขุนนางได้รับการแต่งตั้ง จะได้รับพระราชทานเข็มขัดหยกมาพันรอบเอว หากเคยชมอุปรากรจีนหรือที่เรียกว่า “งิ้ว” เวลาที่ตัวแสดงที่เป็นขุนนางออกมา จะต้องถือหรือยกวงเข็มขัดที่รอบเอวไว้เสมอ ซึ่งเรียกว่าสายรัดหยกนั่นเอง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และความมั่งคั่งอีกด้วยฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยบ้าน, รับดูฮวงจุ้ย, แก้ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยธุรกิจ, อาจารย์แอน


เมื่อเราต้องเข้าไปอยู่ในทำเลที่มีสะพานหรือถนนโค้งโอบ ทำเลนี้เรียกว่าทำเล "สายรัดหยก" แต่ถ้าหากไปอยู่ตรงกันข้ามกัน บริเวณโค้งอีกฝั่งของสายรัดหยกจะกลายเป็นโค้งธนู คือลักษณะโค้งเข้าหาเรา เหมือนฟันเข้ามาทางเรา แล้วหากมีอะไรสักอย่างมาพาดหรือบ้านเรามาตั้งอยู่ตรงกลางขวางไว้ เท่ากับธนูนั้นวิ่งเข้าบ้านเรานั่นเอง ทำเลสายรัดหยกเป็นทำเลที่ใคร ๆ ก็ปรารถนาที่จะมีจะได้กัน แม้แต่การสร้างฮวงซุ้ยยังต้องเลือกถนนที่เป็นทำเลสายรัดหยก

สำหรับบุคคลที่อยู่ตรงบริเวณโค้งธนูเท่ากับได้รับ "ธนู"  ทำให้เกิดเภทภัยต่าง ๆ ขึ้นได้ อาจจะถึงโรคภัยไข้เจ็บ มากไปจนถึงแก่ชีวิต ในขณะเดียวกัน หน้าที่การงานก็จะไม่ดี ทำอะไรก็เหมือนกับถูกคุกคาม ถูกข่ม ถูกกดอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับเวลาที่เราเดินไปไหนมาไหน ราวกับว่ามีลูกธนูส่องตามหลังเราอยู่ตลอดเวลา ทำอะไรรู้สึกไม่เกิดความมั่งคง ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา  นั่นคือความสับสนของสภาวะของคนที่อยู่กับทำเลโค้งธนู หรือแนวถนนที่อยู่หน้าบ้านหรือหน้าโครงการหมู่บ้าน หน้าสำนักงาน ฯลฯ

แนวทางแก้ไขทำเล เริ่มที่ทำเลโค้งธนูก่อน ซึ่งมีอยู่ 2 ทาง
1.  แก้ไขในลักษณะเชิงสัญลักษณ์ จากแนวถนนเข้าไป ช่วงที่ถนนโค้งผ่านบ้านเราแล้วกำลังจะตีวงโค้งออก ช่วงนั้นให้เราจะวางแนวของต้นไม้หรือวางแนวของอิฐต่อจากแนวโค้งนั้นให้เข้า ไปโอบตัวบ้าน ตรงบริเวณโค้งของถนนก็จะกลายเป็นช่วงของคอมังกร แล้วหัวก็จะกลายเป็นตัวบ้านของเรา เท่ากับเรากลายเป็นหัวมังกรขึ้นมาแทน
2.  การปลูกต้นไม้หน้าบ้านให้เป็นแนวตรง เหมือนทำเป็นกำแพงป้องกันแนวโค้งธนู หรือว่าให้เป็นที่แขวนธนูนั่นเอง การปลูกต้นไม้ให้เป็นแนวตรงถือเป็นการขวาง โดยใช้ต้นโมกซ้อนวางเป็นแนว  โมก ก็คือ หอกโมกศักดิ์ แปลงเป็นการชุมนุมอาวุธนั่นเอง  แต่ให้เราเป็นผู้ใช้อาวุธนี้ ไม่ใช่ให้อาวุธนั้นกำลังจะยิงเรา


ในกรณีที่เป็นหมู่บ้านจัดสรร เช่น ย่านถนนประชาอุทิศ มีการปลูกสร้างหมู่บ้านสำหรับอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ในตอนปลายของถนนสายนี้ มีลักษณะโค้งซึ่งเป็นทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลของโค้งธนู โดยปกติพื้นที่ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโค้งธนูจะอยู่ภายในรัศมี 1 ถึง 1.5 กิโลเมตร ทั้งนี้เป็นเพราะอิทธิพลของถนนสายใหญ่ คือ แม่น้ำสายใหญ่ที่กระแสน้ำมีความเชี่ยวตามสภาวะธรรมชาติของการไหล  เมื่อน้ำไหลมาโดยเร็วจะมีการปะทะกันที่ตรงโค้งนี้ก่อนที่จะตีออก ในการปะทะกันจะกินพื้นที่ตลิ่งเข้าไป ทำให้เกิดกระแสที่เรียกว่าความสั่นไหวหรือความกระทบกระเทือนตรงโค้งนี้ทุก ครั้งที่มีรถวิ่ง  ความสั่นสะเทือนตรงนี้กระจายไปถึง 1 กิโลเมตร  แนวทางแก้ไขคือ หมู่บ้านนี้ต้องทำเป็นสวน คือ ทำเป็นแนวต้านทุกระยะ ๆ เป็นแนวต้านดิน  เราลองนึกถึงว่าหากเป็นน้ำจริงแล้ว  กระแสของน้ำที่กัดเซาะเข้าไป สิ่งที่อยู่ได้ต้านทานได้จะมีเพียงหินกับน้ำ นั่นก็คือการสร้างเขื่อน ดังนั้นบ้านจะต้องเป็นบ้านที่มีความหนักแน่น เพราะเราถือว่าสิ่งปลูกสร้างมีความหนักแน่นอยู่แล้ว  ฉะนั้นจึงต้องมีต้นไม้อยู่ด้วยเพื่อเป็นการลดการสั่นสะเทือนหรือแรงสะท้อน จากจุดอันตรายตรงนี้ คือการมีต้นไม้หรือมีสวนอยู่ในหมู่บ้านนั้น

ถนนที่เป็นโค้ง ด้านหนึ่งจะเป็นสายรัดหยก อีกด้านหนึ่งจะเป็นโค้งธนู ด้านที่เป็นสายรัดหยกจะเจริญกว่าอีกด้าน สิ่งที่จะแก้ไขคือ ร้านค้าที่อยู่บริเวณโค้งธนู จะต้องปลูกไม้ดอกที่มีลักษณะเป็นซุ้ม หรืออาจจะนำไม้เลื้อยมาพันไว้ เช่น ต้นใบระบาดหรือบานบุรีมาพันเป็นซุ้ม ซุ้มต้นไม้เหล่านี้จะช่วยแก้ไขทำเลโค้งธนูได้ หรือในบริเวณที่มีสะพานลักษณะโค้งแบบนี้ เพราะเมื่อเวลาที่คนขับรถผ่านจะมองไม่เห็นความรกร้าง หรืออันตรายจากโค้งธนู แต่กลับมองเห็นต้นไม้ดอกไม้แทน จุดเด่นจึงไปอยู่ที่นั่นคือความงอกงาม ความเจริญเติบโต  เมื่อเรานำสิ่งที่มีความเจริญงอกงามเติบโตกระจายมาใส่ตรงนี้แทนอยู่ตลอดเวลา แถบนี้ก็จะเกิดบรรยากาศของความเจริญงอกงามและเจริญเติบโตขึ้นมา


ดูฮวงจุ้ย, เสริมฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยสุสาน, ฮวงจุ้ยพยากรณ์, ฮวงจุ้ยที่ดิน, อาจารย์แอน
 

เส้นทางของรถไฟฟ้าจะมีช่วงที่มีการโค้งไปมาเข้าเกณฑ์ของลักษณะโค้งธนู  ตึก อาคารบริเวณนั้นจึงได้รับกระแส บุคคลที่อยู่ในตึกนั้นย่อมได้รับอิทธิพลไปด้วยเพราะนั่งทำงานอยู่ในตึกนั้น ทุกวัน  แนวทางในการแก้ไข ตึกหรืออาคารดังกล่าว บริเวณที่มองเห็นการโค้งนี้หากมีระเบียงให้จัดวางต้นไม้ แต่ถ้าไม่มีระเบียงให้วางกระถางต้นไม้ตรงหน้าต่างในจุดที่สายตามองเห็น เพื่อให้เป็นการบังหรือดึงสายตาให้ไปปะทะกับสิ่งเหล่านี้แทน การแก้ทำเลโค้งธนูนี้เราใช้ต้นไม้ แต่ถ้าเป็นบ้านจะต้องทำให้บ้านนั้นดูเด่น ดูข่ม แข่งกับทำเล อาจประดับด้วย กระดิ่งลม ต้นไม้ ฯลฯ ห้ามไม่ให้นำกระจกสะท้อนมาติด เพราะเท่ากับเป็นการดึงเอาโค้งนั้นเข้ามาอยู่ในตึกของเราแทน

 
ซินแสฮวงจุ้ย, ดวงจีน, โหราศาสตร์จีน, ฮวงจุ้ยเสริมโชค, อาจารย์แอน