รูปภาพฮวงจุ้ยร้านค้า,ฮวงจุ้ยจัดบ้าน,อบรมฮวงจุ้ย
ม้าแปดตัว ม้าเหงื่อโลหิต ภาพแสดงถึงความกะตือรือล้นในการทำงาน ดูเพิ่มเติม               
ฮวงซุ้ย,ฮวงจุ้ยอาจารย์แอน,อบรมฮวงจุ้ย,ดูบ้าน,ฮวงซุ้ย
ภาพเสือพี แสดงถึงพลังอำนาจ และความอุดมสมบูรณ์ ดูเพิ่มเติม
ฮวงจุ้ยอาจารย์แอน,ฮวงจุ้ยที่ดิน,ฮวงจุ้ยบ้าน,ฮวงจุ้ย 5 ธาตุ
รูปนางฟ้าโปรยดอกไม้ คือ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย และอายุยืน ความสุข ดูเพิ่มเติม