ดอกไม้ ตอนที่ ๔


อาจารย์หม่า, ซินแสภาณุวัฒน์, หมอช้าง, หมอลักษณ์, อาจารย์มาศ, อาจารย์แอน


การ คัดเลือกพันธุ์ไม้ ควรเป็นพันธุ์ไม้ที่ปรับเข้ากับธรรมชาติได้ดีและเป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ถ้าเลือกพันธ์ุไม้ต่างถิ่น จะดูแตกต่างไม่กลมกลืนกับภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม มีผลทำให้เราเป็นคนแปลกตลอด ไปไหนก็เป็นคนแปลก ความคิดเห็นตะแบง และพันธ์ุไม้ต่างถิ่นตายง่าย เหมาะกับคนที่ทำงานเป็นโปรเจคๆ ไป ถ้าพันธ์ุไม้ตายแล้วเราทิ้งเลยไม่เปลี่ยนใหม่ หมายถึงหมดโปรเจคนี้ ก็ไม่มีโปรเจคใหม่มาอีก

ถ้า เลือกไม้ใหญ่เกินไปมาปลูกจนข่มสวน ข่มภูมิประเทศ ข่มพื้นที่ไปหมดเลย ไม่ดี เหมือนไปอยู่ที่ไหน มีฟ้าผ่า มีคดีความ มีเรื่องกระทันหัน มีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอด
 
การเลือกไม้ยืนต้น ควรเลือกไม้ที่เขียวตลอดปี ไม่ควรเลือกไม้ผลัดใบเพราะเป็นสัญญลักษณ์ของความไม่ยั่งยืนของชีวิต
 
ถ้าเลือกต้นไม้ที่ดูแห้งๆ แข็งเกินไป ก็เหมือนธาตุทองแข็งเกินไป จะเกิดการแตกแยกตลอด
 
ถ้าเลือกพรรณไม้ที่เลื้อยไปเลื้อยมา เป็นภาระต้องตัดตบแต่งตลอด เรามักจะวิ่งเข้าไปหาเรื่องแล้วแบกภาระ
 
การจัดวางต้นไม้ที่ดี ถ้ามีไม้เลื้อยก็ต้องมีไม้ยืนต้น มีไม้แข็งก็ต้องมีไม้อ่อน มีไม้ผลัดใบก็ต้องมีไม้เขียว เพื่อให้เกิดความสมดุล