ปริมาณธาตุทั้ง 5 ที่ไม่สมดุล


ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน, ฮวงจุ้ยบ้าน, ฮวงจุ้ยคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, อาจารย์แอน

เบญจธาตุ หรือ ธาตุทั้ง 5 ในทางฮวงจุ้ย  ซึ่งได้แก่ น้ำ ไม้ ไฟ ดิน ทอง  เป็นองค์ประกอบหลักภายในสภาพแวดล้อม โดยทั่วไป  มีผลกับอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด กับบุคคลต่าง ๆ ในสังคมของเรา  ธาตุซึ่งมีปริมาณที่ไม่สมดุลกัน ย่อมจะทำให้อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ของบุคคล มีความแปรเปลี่ยน ดังพอสรุปได้ดังนี้

ตกแต่งบ้าน, ตกแต่งคอนโด, จัดสวน, ฮวงจุ้ยคอนโด, ฮวงจุ้ยครัว, อาจารย์แอน

ธาตุทอง
•  ธาตุทอง ได้แก่โลหะทุกชนิด หรือวัตถุหนัก ๆ ซึ่งมีความหมายถึง “ความสุข”  หากทองมากเกินไป หรือ ตัวบุคคลที่มีธาตุทองมากเกินไป  ก็จะกลายเป็นทองแตก  จะมีผลทำให้ไม่ค่อยมีความสุข  ซึ่งอาจจะเกิดเป็นการทะเลาะเบาะแว้ง หรือการดื้อดึงดันในลักษณะขอให้มันแตกหักกันไปเลย ไม่มีการยืดหยุ่นในอารมณ์ ไม่มีการถอยหนึ่งก้าว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ไม่มีการประนีประนอมกัน  เปลือกโลกที่เคลื่อนตัว ยังมีความหมายถึงธาตุทองด้วยเช่นกัน ดังนั้นการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก จึงมีผลทำให้ธาตุทองกระทบไปด้วย
•  ธาตุทองน้อย จะขาดความหนักแน่น ไม่สามารถทำงานใหญ่ได้ ก่อร่างสร้างตัวไม่ค่อยได้ เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุข เป็นคนที่บุคลิก “งุ้งงิ้ง” ตลอด หงุดหงิด ไม่มีความสุขในตนเอง  คล้ายกับนั่งก็ไม่สบาย นอนก็ไม่สบาย ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวอยู่ตลอด  จึงเป็นผลให้เกิดความอ่อนไหวทางอารมณ์มากผิดปกติ  คล้ายกับว่า “ไม่ถึงซึ่งจุดซึ่งตนเองเกิดความพึงพอใจเสียที” หรืออีกนัยก็คือ ไม่พอใจอะไรโดยง่าย ๆ  กลายเป็น สิ่งที่อยู่รอบตนไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจได้  ทำให้กลายเป็นความ “โลภ” ไม่มีความสุขในสิ่งที่ตนเองมี  อยากไม่จบสิ้นไม่รู้จักพอ


อาจารย์หม่า, ซินแสภาณุวัฒน์, หมอช้าง, หมอลักษณ์, อาจารย์มาศ, อาจารย์แอน
ธาตุดิน
•  ธาตุดิน หากธาตุดินมาก ก็จะกลายเป็นคนที่ดื้อดึง คล้ายกับลักษณะของดินที่แข็ง หนัก  ซึ่งจะมีผลคล้าย ๆ กับธาตุทอง หรือเรียกได้ว่า “ดื้อรั้นดันทุรัง” หรือ “ดื้อเหมือนโคถึกที่คึกพิโรธ”  เป็นลักษณะที่ไม่เอาใครทั้งนั้น มองแต่ตัวเองเป็นหลัก  ดึงดันกับความคิดของตนเอง และเห็นว่าถูกต้องอยู่เสมอ  จะเห็นในลักษณะของการทุ่มเถียงกันไปมา ไม่มีการยอมรับผิด หรือยอมรับตามความเป็นจริง
•  ธาตุดินน้อย  ความประนีประนอม ปรองดองไม่มี  ความเข้าใจในบุคคลอื่น ๆ ไม่มี  อีกทั้งยังขาดความยืดหยุ่น และพลิกแพลงต่อสภาวการณ์ต่าง ๆ  ตรงไปตรงมาเกินเหตุ อีกทั้งยังเชื่อคนอื่น ๆ ได้โดยง่าย  ขาดการไตร่ตรอง ขาดความรอบคอบและความหนักแน่น  ถูกหลอกและลากไปมาได้โดยง่ายดาย  ที่สำคัญที่สุด คือ ขาดเหตุผลในการพิจารณาไตร่ตรอง


ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยบ้าน, รับดูฮวงจุ้ย, แก้ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยธุรกิจ, อาจารย์แอน
ธาตุน้ำ
•  ธาตุน้ำ มีความหมายถึง “มนุษยสัมพันธ์”  หากธาตุน้ำมาก ก็จะเป็นพวกเจ้าอารมณ์ นึกถึงแต่ตนเอง ไม่มีระเบียบแบบแผน ไม่มีวินัย  อารมณ์อ่อนไหว  ความเศร้าโศกเสียใจใด ๆ ที่จะเข้ามากระทบ ก็มากเกินกว่าเหตุ หากดีใจ ก็เกินกว่าเหตุเช่นกัน  เหมือนจะเรียกได้ว่า “เพี้ยน” ไปเล็กน้อย  หรือนัยอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธาตุน้ำ ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า ธาตุน้ำ คือกระแสหมุนเวียนทางการเงิน หรือ การบริการ  ซึ่งหากมีปริมาณมากก็จะกลายเป็นความหมายในเชิงของ “การแก่งแย่งชิงกัน” เช่น การแย่งกันบริการ  หรือหากเป็นกระแสหมุนเวียนทางการเงิน ก็คือ เงินเฟ้อนั่นเอง  ดังนั้นความหมายของธาตุน้ำที่มาก เป็นความหมายของเจ้าอารมณ์ พร้อมจะทำลายล้าง เป็นการตัดสินกันด้วยอารมณ์ มุ่งร้าย โทสะ และมักโมโหโกรธา
•  ธาตุน้ำน้อย หรือ น้ำเสีย มีความหมายถึง ความแล้งน้ำใจ  หาหนทางเพื่อเอาเฉพาะตัวรอด  และยังมีความหมายถึง ความจริงใจ หากที่ใดน้ำน้อย จะมีผลทำให้ “พูดจริงน้อย” ไปด้วย  ขาดความจริงให้กัน   พบเห็นสิ่งดี ๆ ก็จะกอบโกยเข้าหาตนเองก่อน และเอาสิ่งที่ไม่ดียกให้คนอื่นไป  หรืออีกนัยก็คือ “ชอบโทษคนอื่น” นั่นเอง  จึงเป็นเหตุให้ต้องประสบพบกับ ปัญหาอุปสรรคอยู่เนือง ๆ เปรียบเสมือนกับ ชีวิตไม่ลื่นไม่คล่อง เพราะน้ำไม่ไหลเวียน


ดูฮวงจุ้ย, เสริมฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยสุสาน, ฮวงจุ้ยพยากรณ์, ฮวงจุ้ยที่ดิน, อาจารย์แอน

ธาตุไม้
•  ธาตุไม้ หากธาตุไม้มาก ก็จะเป็นลักษณะของการหงุดหงิด ติดขัด ซึ่งเป็นเหตุมาจาก “ความอ่อนไหว ไปทุกอารมณ์” ไม่คำนึงถึงเหตุผลใด ๆ ซึ่งจะเป็นคนขี้โมโห เอาแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่  ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับธาตุดินมาก แต่จะมีความหงุดหงิดนำหน้าก่อนเสมอ  และประกอบไปด้วยความ “พาล”
•  ธาตุไม้น้อย เป็นผลทำให้เกิดการเจ็บไขได้ป่วยบ่อย  เป็นคนที่เกิดอาการแพ้ง่าย อ่อนแอ  ทำให้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความอดทน หรือขาดความอดทนต่อการทำอะไรเป็นระยะเวลานาน  ผลของธาตุไม้น้อยอีกประการหนึ่ง คือ ไม่หยั่งราก ไม่ยั่งยืน พอเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็หนี ไม่สู้ เปลี่ยนงานง่าย ไม่ทนร้อนทนหนาว กระเสาะกระแสะ หรือเรียกได้ว่า “ขาดขันติ”  ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนในเมืองหลวง เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ชีวิตการงานก็เปลี่ยนแปลงบ่อย ชีวิตคู่ก็ไม่ยืนยาว ไม่มีความอดทนใด ๆ ผลคือ ทำให้ขาดความสุข คล้าย ๆ กับธาตุทองมาก


ฮวงจุ้ยเสริมดวง, แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยเข้าใจง่าย, ดวงจีน, ฤกษ์ยาม

ธาตุไฟ
•  ธาตุไฟ หากธาตุไฟมาก ก็จะเป็นลักษณะของขาดความละเอียด หรือ “ชุ่ยจัด” ทำอะไรแบบขาดสมาธิ  เป็นลักษณะของคนที่มีสมาธิสั้น ปุบปับ มักเปลี่ยนแปลง เร่งร้อน ไม่นิ่ง ทำอะไรอย่างรวดเร็ว  หากมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ถือได้ว่า “เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย” ก็ว่าได้  ไฟมากจึงถือว่า ไฟไหม้ตนเอง กินตัวเอง ทำให้หมดตัวได้ง่าย ๆ จากความหุนหันพลันแล่นของตนเอง ก่อให้เกิดความเสียหายในทุก ๆ เรื่อง
•  ธาตุไฟน้อย เฉื่อยชา เฉื่อยแฉะ ขี้เบื่อ ไม่มีความกระตือรือร้น เนือย ๆ  เหมือนบรรยากาศในหน้าหนาว  ในแถบประเทศที่มีหิมะตก ซึ่งแสงแดดมีน้อย ง่วงเหงา หาวนอน คล้ายกับคนนอนหลับ แต่หากมีผู้อื่นมาปลุกจะมีความรู้สึกโมโหเป็นพิเศษ สรุปก็คือ ซึมเซา ขี้เกียจ โมโหง่าย