อบรมฮวงจุ้ยพื้นฐาน ตอน 2

ฮวงจุ้ย กับ 5 ธาตุ
    
ปราชญ์ชาวจีนแต่โบราณได้เรียนรู้และศึกษาหลักการของธาตุทั้ง 5 บนโลกมนุษย์จนแตกฉาน และพบว่าธาตุสำคัญทั้ง 5 ธาตุ อันได้แก่ ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง และธาตุน้ำ ล้วนแต่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ต่างก็เป็นตัวก่อเกิดให้แก่กัน ในขณะเดียวกันก็สามารถทำลายล้างซึ่งกันและกันได้
ปรมาจารย์ทางด้านฮวงจุ้ยและดวงจีนได้นำหลักการของ 5 ธาตุดังกล่าวข้างต้น มาประยุกต์และแก้ไข ปรับเปลี่ยนสภาพ แวดล้อมของที่อยู่อาศัย ตลอดจนนำมาปรับประยุกต์ใช้ในศาสตร์แขนงต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต

วัฏจักรการก่อเกิดและทำลายกันของธาตุทั้ง 5

 

เนื่องจากธาตุทั้ง 5 มีการก่อเกิดและทำลายล้างกันอย่างเป็นวัฏจักร โดยเป็นไปตามกฏธรรมชาติ เราสามารถเห็น สภาวะของการก่อเกิด และทำลาย จาก ธาตุไม้ ก่อกำเนิด เสริมไฟ คือไปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อจุดไฟได้นั่นเอง ต่อจากนั้นเมื่อธาตุไฟ ลุกไหม้จนหมดลงแล้ว ก็จะก่อเกิดธาตุดิน หรือขี้เถ้านั้นเอง ในขณะเดียวกัน ธาตุดิน เมื่อรวมตัวกันนานๆก็จะอัดตัวกันกลายเป็น ธาตุทอง หรือกล่าวได้ว่า เราสามารถขุดพบสินแร่หรือแร่ธาตุต่างๆจากภายในพื้นโลก ทั้งยังรวมตัวหนาแน่นเป็นภูเขาได้ เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำ คือ ธาตุทองก่อกำเนิดธาตุน้ำ สำหรับ ธาตุน้ำ อธิบายได้ง่ายๆว่า ทำให้ต้นไม้บนพื้นโลกแห่งนี้ชุมชื่นและงอกงาม นั่นคือความหมายของการเสริมไม้ด้วยธาตน้ำ
สำหรับการทำลายล้างกันของ 5 ธาตุ ก็เกิดขึ้นจากธรรมชาติเช่นกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ธาตุไม้ จะทำลายธาตุดิน ด้วยการใช้ รากดููด อาหารแร่ธาตุจากพื้นดินนั่นเอง ในขณะที่ ธาตุดิน ก็จะไปทำลายธาตุน้ำ ซึ่งเราจะเห็นว่า หากเราต้องการถม คู คลอง หนอง บึง เราก็ต้องใช้ดินถม หรือสร้างเขื่อน กั้น ควบคุม และธาตุน้ำ ก็สามารถดับไฟได้ ส่วน ธาตุไฟ ก็สามารถไปเผาทองให้หลอมละลายลงได้ เช่นกัน สุดท้าย ธาตุทอง ซึ่งหมายถึง โลหะ  ธาตุทองแข็งแกร่งดังเหล็กโลหะ ก็สามารถนำไปใช้ทำลายธาตุไม้ ซึ่งก็คือ นำไปตัดต้นไม้ได้เช่นกัน


5 eliment
http://www.sana-anong.com/v3/


ประโยชน์ของการใช้ 5 ธาตุในการเลือกอาชีพที่ถูกโฉลก
ศาสตร์ทางด้านโหราศาสตร์จีน สามารถคำนวณได้ว่า มนุษย์แต่ละคนที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกแห่งนี้ ต่างก็จะได้รับการสะสม พลังธรรมชาติของธาตุทั้ง 5 มากน้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัน เดือน ปี และเวลาตกฟากของแต่ละคน ซึ่งเป็นศาสตร์อีกแขนง ที่สามารถ คำนวณดวงชะตาของท่านว่า ท่านเป็นคนธาตุอะไร และธาตุที่ให้คุณในดวงชะตาของท่านคือธาตุไหน ท่านก็จะสามารถ นำมาใช้ประโยชน์โดยการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ถูกโฉลก มั่งคั่ง ร่ำรวย และมีความสุขกับงานได้อย่างแท้จริง
ในที่นี้จะขอสรุปการเลือกอาชีพจากหลักการของธาตุทั้ง 5พอเป็นสังเขปดังนี้
1. ผู้ที่มีดวงชะตาธาตุไม้ให้คุณ
อาชีพที่ถูกโฉลก คือ ธุรกิจเกี่ยวกับการขายไม้ เฟอร์นิเจอร์ จัดสวน สมุนไพร ร้านหนังสือ โรงพิมพ์ นักประพันธ์ ครูบาอาจารย์ อาชีพเกี่ยวกับเสื้อผ้า ขายยา ขายผ้า การตลาด ประชาสัมพันธ์ การขาย การสื่อสาร การท่องเที่ยว กัปตัน แอร์โฮสเตส งานโรงแรม ฝ่ายบุคคล
2. ผู้ที่มีดวงชะตาธาตุไฟให้คุณ
อาชีพที่ถูกโฉลก คือ ธุรกิจเกี่ยวกับไฟ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านอาหารจำพวก ปิ้ง-ย่าง ร้านขายแก็ส ร้านถ่ายรูป ร้านเสริมสวย อาชีพที่เกี่ยวกับการแสดง งานเทคนิค ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ธุรกิจอิเล็คทรอนิคส์ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษา ข้าราชการ นักปราชญ์
3. ผู้ที่มีดวงชะตาธาตุดินให้คุณ
อาชีพที่ถูกโฉลก คือ ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การเกษตร และธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ร้านขายของชำ ค้าขายอยู่กับบ้าน อาหารสัตว์ ที่ปรึกษา นักปราชญ์ นายหน้า เหมืองแร่ เพชรพลอย หยก กระเบื้องเคลือบ
4. ผู้ที่มีดวงชะตาธาตุทองให้คุณ
อาชีพที่ถูกโฉลก คือ ธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กหรือโลหะ ได้แก่ ร้านขายทอง เพชร พลอย อัญมณี กิจการขายรถยนต์ ช่างกล เครื่องจักร นักการธนาคาร โรงรับจำนำ อุตสาหกรรม งานศิลป์
5. ผู้ที่มีดวงชะตาธาตุน้ำให้คุณ
อาชีพที่ถูกโฉลก คือ ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ เช่น ธุรกิจ บาร์ เบียร์ เหล้า ผับ คาราโอเกะ ไนต์คลับ หรือธรุกิจที่เกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนไหว ทั้งทาง บก ทางเรือ ทางอากาศ มัคคุเทศก์ หรือทำอาชีพเกี่ยวกับการติดต่อ วิ่งเต้นไม่อยู่กับที่ นักการฑูต ห้องแช่เย็น ร้านไอศครีม งานชลประทาน งานประมง

       เป็นตัวอย่างที่จะให้เห็นความสำคัญของธาตุทั้ง 5 ซึ่งยังสามารถไปปรับปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วย ซึ่งเป็นเรื่องของการทำลายล้างของธาตุทั้ง 5
       เมื่อเราสังเกตุว่าอาชีพมีปัญหา สุขภาพร่างกายบกพร่อง คือความหมายของธาตุทั้ง 5 ที่อยู่รอบตัวเราไม่สมดุลกัน จึงต้องมีการปรับแต่งแก้ไข หรือปัดเป่าธาตุที่เข้ามาทำลายสภาพแวดล้อมทางวัตถุและบุคคล