เรื่องของน้ำ

ในจำนวนห้าธาตุ อันได้แก่ ธาตุน้ำ ไม้ ไฟ ดิน และทอง นั้น แม้ว่าแต่ละธาตุจะมีความสำคัญเท่าเทียมกัน แต่ธาตุน้ำก็เป็นธาตุแรกที่เอ่ยถึง และเป็นธาตุที่เป็นจุดก่อกำเนิดของธาตุอื่นๆ ดังนั้น ในความเป็นจริงในเรื่องของธาตุนี้ เราควรเอ่ยถึงธาตุน้ำก่อน

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ปราณที่อยู่รอบๆ ตัวเรา และปราณที่อยู่ภายในตัวเรา จะต้องมีความสมดุลกลมกลืนกัน ความเจริญหรือที่เรียกว่า ความคล่องตัวในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเรา

เมื่อเรามีกำเนิดในที่น้ำหรืออยู่ในที่ที่เห็นน้ำ เห็นทะเล อยู่เสมอๆ ธาตุน้ำดูดซึมง่ายกว่าธาตุลม ดังนั้น ดูเหมือนคนที่อยู่ติดน้ำและเห็นน้ำอยู่เสมอๆ จะพลอยได้รับอิทธิพลจากธาตุน้ำไปด้วย

นิสัยที่เกี่ยวพันกับธาตุน้ำ คือ ชอบริเริ่ม มักทำอะไรตามอุดมการณ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นคนไม่อยู่นิ่ง ธาตุน้ำเป็นกระแส เพราะฉะนั้น อะไรที่เกี่ยวกับกระแสหรือการหมุนเวียนไม่อยู่กับที่ จึงเกี่ยวพันกับธาตุน้ำทั้งหมด ดังนั้น ธาตุน้ำจึงเกี่ยวพันกับการเงิน หรือการหมุนเวียนของกระแสเงิน นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริการ งานที่เกี่ยวกับการโรงแรม การท่องเที่ยว ตลอดจนงานที่เกี่ยวกับการดูแลทั้งหมด

ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่ที่ไม่มีธาตุน้ำเลย แล้วเราก็ประกอบอาชีพไปในทางนี้ ทั้งนิสัยใจคอดั้งเดิม ก็เป็นคนชอบรับแขกอยู่แล้ว ไปอยู่ในถิ่นฐานที่ไม่มีธาตุน้ำเลย นิสัยเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามธาตุของที่อยู่ใหม่ แต่ความเจริญจะไปช้า เพราะธาตุในร่างกายนั้นกว่าจะเปลี่ยนแปลง ก็ต้องใช้เวลานานเกือบเท่าๆ กับที่เราเกิดใหม่ทีเดียว ฟังดูก็ร้ายแรงเอาการถ้าเราต้องเริ่มความเจริญของชีวิตนานขนาดนั้น

ทีนี้ สมมุติว่าเราเป็นคนธาตุทอง ไปอยู่ในที่ที่มีน้ำ เราจะต้องเหน็ดเหนื่อยไปกับหน้าที่การงาน หรือการทำมาหากิน ไม่ได้หยุดหย่อน จึงจะเกิดการหมุนเวียนของกระแสเงิน เรียกได้ว่าไม่ตกงาน แต่ก็เหนื่อยน่าดูชม  และถ้าเราเป็นคนขี้เกียจ ก็จะขัดต่อกระแสที่อยู่รอบข้างตัว ธาตุน้ำที่อยู่ข้างกายเรา จะกลายเป็นดอกเบี้ย หรือกระแสเงินที่ต้องจ่ายออก และจะกลายเป็นคนที่ทำอะไรเกินตัวไป ดังนั้น คนที่อยู่ในธาตุทองโปรดอย่าขี้เกียจ

บุคคลที่มีธาตุไม้เป็นธาตุประจำตัว หากอยู่ใกล้น้ำ ควรบำเพ็ญตนเป็นไม้ที่หยั่งราก คือต้องขยันขันแข็งอีกเหมือนกัน มิฉะนั้น ไม้นั้นเมื่อไม่หยั่งราก ก็หมายความว่า จะตายหากถูกน้ำมากเกินไป หมายความว่า สุขภาพจะไม่แข็งแรง จะเจ็บไข้ได้ป่วย และการงานก็จะตกตามมา แต่ถ้าเป็นคนขยัน ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุน เพราะธาตุไม้มีความหมายไปในทางเพิ่มพูนความรู้ด้วย สามารถทำงานด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ หมั่นทำความรู้จักและผูกมิตรกับผู้คน พยายามที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ความเจริญก็จะเกิดกับเราโดยง่าย เปรียบเหมือนต้นไม้ที่โตและหยั่งรากเมื่อได้น้ำ

บุคคลที่มีธาตุดินเป็นธาตุประจำตัว หากอยู่ในที่ที่มีน้ำมาก ควรเป็นบุคคลที่มีอาชีพในการบริหาร หรือทำงานในโรงงานอุตสากรรม หรือถ้าคิดจะประกอบกิจการของตนเอง ก็ต้องเป็นกิจการที่มีผลผลิต เพราะงานจะเข้ามาจนต้องผลิตหามรุ่งหามค่ำ แต่ถ้าประกอบอาชีพที่อ่อน ธาตุน้ำก็จะละลายธาตุในร่างกายของเรา กลายเป็นคนอ่อนแอ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง สุขภาพไม่แข็งแรง อาจต้องย้ายถิ่นฐาน หรือไม่ก็ต้องจัดทำเลบ้านใหม่ ให้มีธาตุทีครบและสมดุลกลมกลืน

บุคคลที่มีธาตุไฟเป็นธาตุประจำตัว ต้องมีหลักการ มีความคิดริเริ่ม รู้จริง สามารถเป็นผู้นำกลุ่มคน ต้องมีบริวาร คณะที่ปรึกษา จะทำอะไรที ก็ต้องประชุมปรึกษาหารือ ลดความไวของตนเอง ถ้าหากเป็นคนที่ทำอะไรแล้วบินเดียว จะเป็นธาตุไฟที่ถูกดับ ทำอะไรก็พลาดง่าย ร่างกายอ่อนแอไม่สมบูรณ์

ที่ที่เป็นธาตุน้ำ ประกอบด้วยลักษณะอย่างไรบ้าง

อันดับแรก ดูง่ายที่สุด คือบ้านหรืออาคารที่หลังอิงทิศเหนือ

ข้อต่อมา ก็ดูง่ายอีกเหมือนกัน คือ ที่ติดแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง หรือบริเวณที่เราอยู่นั้น มีชื่ออยู่ในกลุ่มธาตุน้ำ เช่น หนองปลาไหล หมู่บ้านชลธี เป็นต้น ซึ่งข้อนี้ ก็จะไปเกี่ยวกับธาตุลมด้วย

สถานที่ที่มีถนนตัดกันหลายสาย เป็นชุมทาง หรือที่ที่พลุกพล่านจอแจ ที่ที่เป็นชุมชน ตลาดสด ศูนย์การค้าต่างๆ  ที่ที่เป็นชุมชน ที่ที่มีถนนตัดหลายสาย เป็นลักษณะของธาตุน้ำในเชิงสัญลักษณ์ แต่น้ำที่มีคุณภาพมากที่สุด คือน้ำจริงๆ ซึ่งลักษณะน้ำดีนั้น คงไม่ต้องบรรยายมาก คงจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่า ใครก็ตามที่มีแหล่งน้ำอยู่ในบ้าน ก็แทบไม่ต้องแจกแจงอีกว่า โปรดรักษาน้ำที่มีอยู่ให้สะอาดตลอดกาล เพราะหมายถึง มนุษย์สัมพันธ์ กระแสการเงินที่สะพัดหมุนเวียน ถ้าน้ำนั้นเสีย หมายถึง รายจ่ายและเงินที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นทุกชนิดจากน้อยไปหามาก ได้แก่ ของหาย รายจ่ายมาก จนกระทั่งขโมยขึ้นบ้าน

น้ำเสียในที่นี้ จะรวมถึงน้ำรั่ว ท่ออุดตัน น้ำไม่ไหล น้ำซึม

โดยเหตุที่ธาตุน้ำ มีความหมายถึงอาชีพ หน้าที่การงาน น้ำจึงเป็นธาตุที่สำคัญและเกี่ยวพันกับการดำเนินชีวิตมนุษย์มากที่สุด และยังให้โทษกับบุคคลน้อยที่สุด นั่นคือในกรณีที่เกิดน้ำท่วม น้ำบ่า นอกนั้นถือว่าธาตุน้ำให้ประโยชน์แก่มวลมนุษย์มากที่สุด แม้แต่ในการพัฒนาชุมชนในประเทศจีน ในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ก็เริ่มพัฒนาจากการระบบชลประทานก่อน อารยธรรมต่างๆ ของโลกก็มีกำเนิดในแถบลุ่มแม่น้ำ สัตว์ในเทพนิยายก็มีมังกรบ้าง นาคบ้าง ที่ทรงอิทธิพลและมีอำนาจต่อมนุษย์มากที่สุด

ดังนั้นอาจารย์จึงมักจัดทำเลให้ทุกบ้านมีธาตุน้ำ และต้องเป็นน้ำที่มีชีวิต เป็นน้ำพุบ้าง น้ำตกบ้าง ตู้ปลาบ้าง สวนน้ำเล็กๆบ้าง และกำชับให้รักษาน้ำที่มีอยู่ในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ

ตำแหน่งน้ำที่เสริมในยุคปัจจุบัน คือ น้ำทางทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันออก น้ำที่สลายพลังงานความดีและพลังทรัพย์ คือ น้ำทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้และทิศเหนือ มีข้อยกเว้นว่า น้ำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ต้องมีดอกบัวด้วย จึงจะให้คุณ

ตำแหน่งตู้ปลาที่ดีที่สุด คือตรงประตู หรือใกล้ประตู ซึ่งมีความหมายว่า “ประตูมังกร” หมายถึง การฟันฝ่าอุปสรรคและประสบความสำเร็จในที่สุด

ตู้ปลาหรือตำแหน่งน้ำทางด้านทิศตะวันออก ส่งเสริมด้านอาชีพและการเงิน

ตู้ปลาหรือตำแหน่งน้ำทางด้านทิศตะวันตก ส่งเสริมการเงินและบริวาร บุตรหลานอุดมสมบูรณ์

ตู้ปลาหรือตำแหน่งน้ำทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่งเสริมด้านสุขภาพและความมั่นคงทางการเงิน ตลอดจนส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์กับลูกค้าในทางที่ดี

สำหรับปลาที่เลี้ยงไว้ คือปลาเงิน ปลาทอง ต้องไม่ใช่ปลากัด ปลารักเร่ หรือปลาสอดที่กับกินกันเอง เพราะจะมีผลถึงเจ้าของด้วยค่ะ