เรื่องของลม

ศาสตร์ว่าด้วยทำเล กำหนดให้โลกนี้ประกอบด้วยห้าธาตุ อันได้แก่ ธาตุน้ำ ไม้ ไฟ ดินและทอง ส่วนธาตุลมนั้นผสมผสานอยู่ในธาตุไม้ เพราะในแผ่นปากัว ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เราใช้คำภาษาจีนว่า "ซวิ่น" แปลว่า ลม

ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นธาตุไม้ ดังนั้นธาตุลมจึงจัดอยู่ในกลุ่มของธาตุไม้ไปโดยปริยาย ธาตุลม ในศาสตร์ว่าด้วยทำเลนี้มีความหมายถึง "ปราณ หรือ ลมหายใจของจักรวาล" เป็นการพูดให้แคบเข้าเพื่อให้เข้าใจง่าย คือกระแสของอากาศที่หมุนเวียนอยู่รอบๆ ตัวเรา ปราณนี้แบ่งออกเป็นสองอย่างคือ

ปราณที่อยู่รอบๆ ตัวเรา และปราณที่อยู่ภายในตัวเรา ซึ่งโดยปรกติคำว่า "สมดุลกลมกลืน" นั้น มีความหมายถึง ความสอดคล้องระหว่างปราณที่อยู่ภายในตัวเราและปราณที่อยู่ภายนอกรอบๆ ตัวเรา

เช่น ถ้าหากเราอยู่ในที่ที่ลมแรง ลมพัดจัด เช่น อยู่บ้านติดทะเลในทิศทางที่เผชิญกับลมอยู่เสมอ ก็จะนำพาให้ธาตุลมภายในตัวเราแข็งแกร่ง เป็นคนสู้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพศใด มีอารมณ์ที่โผงผาง รุนแรง มีอิสระในทางความคิด ไม่ซับซ้อน บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนที่อยู่ในถิ่นที่ลมแรงจัด มักมีต้นไม้สูงไว้รอบๆ เพื่อกั้นทางลม เสาอาคารบ้านเรือนก็ดูแข็งแกร่ง พลอยทำให้อารมณ์ของผู้อยู่อาศัยนั้นหนักแน่น มั่นคง แข็งแกร่งไปด้วย

หากบุคคลนั้น มีธาตุในตนอ่อนกว่าสภาพแวดล้อม ไม่อาจพัฒนาตามได้ทัน ตนเองก็จะอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นไม่ค่อยได้ มีอันต้องโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ตามสภาพที่เหมาะสมแก่ธาตุตน

ทำไมต้องยกตัวอย่างไปที่ธาตุลม แล้วธาตุอื่นๆ ล่ะ เป็นไปในทำนองเดียวกันหรือเปล่า ขอตอบว่า เป็นไปในหลักการเดียวกัน

บ้านใครที่อยู่ทางลมที่แรง ภาษาฮวงจุ้ยเขาบอกว่า โดน "ชี่สังหาร" ก็คือโดนปราณที่เข้มแข็งนั่นเอง และบ้านที่อยู่ทางลมแรง ก็ได้แก่ บ้านที่มีประตูรับถนนแคบๆ ที่พุ่งตรงมาหาตัวบ้านนั่นแหละ และลูกศิษย์ทางโหราศาสตร์ ก็ทำความเข้าใจว่า คนที่มีดาวอังคารสัมพันธ์กับลัคนานั่นแหละ จะอยู่ได้ดี ก็เพราะคนที่มีดาวอังคารสัมพันธ์กับลัคนา แสดงถึงคนที่มีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ โผงผาง ตรงไปตรงมา มีกิจกรรมเยอะ และรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อย่างนี้ยิ่งอยู่ที่ๆ มีปราณเข้มแข็ง ดวงชะตารับได้อย่างนี้ก็ยิ่งเจริญ

แต่ถ้าบุคคลที่มีธาตุอ่อน เช่น วัน เดือน ปีเกิดของบุคคลนั้นชี้ว่า เป็นธาตุไม้ ต้องบอกว่า ก็สามารถอยู่ในที่ที่มีปราณแข็งได้ ถ้าหากในดวงชะตามีแนวโน้มว่าเป็นคนสู้งาน เป็นไม้ยืนต้นที่หยั่งราก ไม่ใช่ไม้ดอกที่อ่อนแอ

บุคคลที่มีธาตุไฟ เป็นธาตุประจำตัว ไปอยู่ในที่ที่ปราณเข้มแข็ง ก็ต้องเป็นไฟธาตุที่แข็งแกร่งในด้านหลักการและวางแผน ก็จะทำให้กิจการนั้นๆ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้

สำหรับบุคคนที่มีธาตุดินเป็นธาตุประจำตัว ถ้าเป็นดินที่แข็งแกร่ง สามารถบริหารและ คัดเลือกตัวบุคคลให้เหมาะสมกับงานองค์กรนั้นๆ ก็สามารถพัฒนาเป็นกิจการที่ใหญ่โตโดยไม่ยาก

และบุคคลที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุประจำตัว อันนี้ซิ ที่น้ำแรง ลมแรง เป็นพายุมาแล้ว หากรู้ตัวว่าตนเองเป็นธาตุน้ำ ไปอยู่ในที่ที่ลมแรง สมควรอยู่ฝ่ายการตลาดเป็นที่สุด เพราะการตลาดของเรานั้น จะแข็งที่สุด ยิ่งองค์กรใดอยู่ได้ด้วยแผนการตลาด ธาตุน้ำจะเหมาะสมที่สุด

เมื่อทราบรหัสของการใช้ธาตุให้เหมาะสมกลมกลืนแล้ว ปัญหากลับไปอยู่ที่ว่า จะรู้ได้อย่างไรว่า ที่ใดเป็นที่ที่ธาตุลมแรง

ที่ที่ติดแม่น้ำ ริมทะเล เป็นข้อหนึ่งที่ดูง่าย ใครก็ตามที่มีบ้านอาศัยอยู่ริมน้ำ หรือเปิดกิจการอยู่ริมน้ำย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงธาตุลมที่แข็งแกร่ง หลายคนยังเข้าใจผิดว่า อยู่ริมน้ำเย็นสบายดี กิจการค้าเลยเฉื่อยๆ ชอบกล ความจริงท่านคิดผิด หากท่านเป็นคนที่แข็งแกร่งตามธาตุของท่านเอง และเลือกทำกิจการที่เหมาะสมกับความโดดเด่นระหว่างธาตุประจำตัว กับธาตุลมที่อยู่รอบๆ ตัว ตามนัยที่กล่าวมาข้างต้น ท่านจะประสบความสำเร็จแน่นอน

ที่ดินที่โล่ง สำหรับการทำสนาม Golf โรงงานต่างๆ ก็เป็นที่ที่มีธาตุลมแรง ก็ต้องใช้ทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วเช่นกัน

บริเวณที่เป็นทางสามแพ่ง แล้วตึกหรืออาคารของเราอยู่ตรงถนนพุ่งตรงมา ก็เป็นที่ที่มีลมแรง ซึ่งบางแห่งก็แก้ไขง่ายๆ โดยการเปิดกิจการร้านอาหารหรือขายโลงศพ บ้างก็ขายล้อยางรถยนตร์ ขายกระจก ซึ่งเป็นกิจการที่มีความแรงเท่าเทียมกับธาตุลมที่แรง ซึ่งเป็นปราณภายนอกนั่นเอง

บุคคลที่มีธาตุทองเป็นธาตุประจำตัว และมีอารมณ์ที่รุนแรงในนิสัย สามารถอยู่ในพื้นที่ที่ธาตุลมแรงได้ดี

ความสอดคล้องกันระหว่างปราณที่อยู่ภายในตัวเราและปราณที่อยู่กับสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง พวกเราสามารถใช้หลักเกณฑ์นี้ ไปพิจารณาถึงธาตุอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน