โครงสร้างของฮวงจุ้ยที่ดี

ชาวจีนจะให้ความสำคัญกับภูเขา และเราทั้งหลายคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า “หลังมีเขา หน้ามีน้ำ” เป็นทำเลที่สมบูรณ์

ตำแหน่ง “เต่าดำ” ด้านหลังกำบังลมเหนือให้ การมีภูเขาอยู่ด้านหลังเปรียบเสมือนการนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงย่อมให้ความสบาย ความมั่นคง เหมือนมีหลักอยู่ข้างหลังโดยไม่ต้องคอยระมัดระวัง และจะให้ดี แนวภูเขาเต่าดำต้องมี ๓ ขยักหรือ ๓ แถว

ภูเขา “เสือขาว” ทางด้านขวาของเต่าดำ จะคุ้มภัยร้ายจากแสงแดดทางด้านตะวันตก

ภูเขา “มังกรเขียว” ทางซ้ายของเต่าดำ จะคอยพิทักษ์ป้องกัน

และภูเขา “กระจิบแดง” ด้านหน้าของเต่าดำก็พอที่จะมองเห็นภาพได้อย่างไกลและในขณะเดียวกัน ก็เก็บกักพลังหมุนเวียนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้อยู่อาศัย

ในทางธุรกิจ แปลได้ว่า

เต่าดำ ๓ ขยัก
ขยักที่ ๑ การประสานกัน ระหว่างฝ่ายการตลาด/การขาย กับ back office เป็นการประสานงานภายใน
ขยักที่ ๒ การประสานกับคนภายนอก คือ ธุรกิจต้องมีเครดิต ต้องมีลูกค้า ต้องมีคอนเนคชั่น มีเพื่อน มีซัพพลายเออร์
ขยักที่ ๓ คือ ผู้อุปถัมถ์ทางการเงิน คือ ใช้เงินตัวเองส่วนหนึ่ง กู้ส่วนหนึ่ง

เสือขาว คือ back office ได้แก่ฝ่ายวางแผน บัญชี การเงิน บุคคล

มังกรเขียว คือ ฝ่ายที่บุกออกไปข้างนอก ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด

กระจิบแดง คือเป้าหมายวัตถุประสงค์ ความกระตือรือร้น แรงใจในการทำงาน ความสอดคล้องระหว่างโครงสร้างและตัวบุคคล ผลผลิต การตั้งเป้าหมาย

ลานโล่งด้านหน้า ก่อนถึงกระจิบแดง คือ หมิ่งถัง การมีวิสัยทัศน์ที่กว้าง ที่มองแล้วมีแผนการณ์ล่วงหน้า


ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน, ฮวงจุ้ยบ้าน, ฮวงจุ้ยคอนโด, ตกแต่งร้านค้า, อาจารย์แอน