ปราณภายในและปราณภายนอก ตอนที่ ๒

คนที่มีธาตุดินเป็นธาตุประจำตัว ถ้าเป็นดินที่แข็งแกร่ง ก็สามารถที่จะบริหารและคัดเลือกตัวบุคคลให้เหมาะกับงานองค์กรนั้น ๆ และสามารถพัฒนาเป็นกิจการที่ใหญ่โต  หมายความว่า จะต้องอยู่บ้านที่มีลักษณะดูปักหลัก หนักแน่น มั่นคงอย่างธาตุดิน เหมือนกับห้างเซ็นทรัล ไม่สูงมาก แต่ฐานกว้าง ถ้าทำงานองค์กรใหญ่ ๆ และบ้านเป็นลักษณะยาว มีลักษณะของธาตุไม้ เจ้าตัวจะสุขภาพไม่แข็งแรง

การปรับแก้ไขทำเล จำเป็นต้องพิจารณาธาตุของบุคคลให้ชัดเจน  เราเกิดวันอะไร ธาตุอะไร ฤดูอะไร สมมุติถ้าเราอยู่ธาตุไม้ และไปเกิดในฤดูของไม้ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน อันนี้ไม้เราแข็งแกร่งมาก อาจจะต้องระบายด้วยธาตุไฟให้เกิดความพอดี ต้องมีการปรับธาตุให้พอดี อย่างไรก็ตามถ้าไม่รู้ว่าเราธาตุอะไร ให้นึกว่าเราทำงานอะไร และเรารู้สึกว่าเราเจริญในหน้าที่การงานนั้น ให้แยกมาเลยว่าหน้าที่การงานนั้นเป็นธาตุอะไร แสดงว่าที่เราเจริญสอดคล้องกับธาตุตัวเราแล้ว เพราะว่าธาตุนั้นเป็นธาตุเสริมหรือว่าเป็นธาตุของตัวเราอยู่แล้ว หลังจากนั้น เราดูว่าเราชอบงานนี้ เจริญงานนี้ บ้านของเรา ทำให้เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่า เพราะว่าธาตุอาจขัดกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ นั่นคือการเช็คสอบ

สำหรับบุคคลที่มีธาตุน้ำเป็นธาตุประจำตัว น้ำมีหลายอย่าง ทั้งน้ำแรง น้ำอ่อยๆ น้ำพุ น้ำไหล น้ำคลอง น้ำทะเล ธาตุน้ำมีความหมายถึงคำว่ายืดหยุ่น เข้าได้ทุกสถานที่ ใครก็ตามที่เป็นคนธาตุน้ำ คือทำงานด้านการตลาด การวิเคราะห์ การบริการ การวิจัย ที่ปรึกษา ดูแล กำกับ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ จะเหมาะมากที่สุด หากคนไหนทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ และมีคอนโดหรือบ้านติดแม่น้ำ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีก แต่ถ้าธาตุน้ำมากเกินไป ควรระบายด้วยธาตุไม้

เพราะฉะนั้น น้ำกับไม้จะเป็นของคู่กัน ต้องมีอยู่ในทุกที่ของบุคคลที่ทำงานทางด้านการตลาด  บ้านคนที่อยู่ในที่ดินโล่ง ๆ จะไม่มีองค์ประกอบอะไรเลย แต่ถ้าบ้านเรามี 2 ชั้น เป็นฐานกว้าง และดูหนักแน่น มีต้นไม้ยืนต้นและมีน้ำ แค่นี้ธาตุเราครบแล้ว

ยกตัวอย่างเช่น สนามกอล์ฟ เป็นที่โล่ง ๆ  ถ้าทำอาคารคลับเฮ้าส์ จะต้องไม่สูงมาก ไม่กลวง ไม่โล่ง ดูฐานกว้าง มีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้น และมีน้ำที่รองรับเป็นแอ่งน้ำ สนามกอล์ฟนั้นก็อยู่รอด  ถ้าสนามกอล์ฟไม่มีองค์ประกอบของมังกรเขียวเสือขาว อยู่ที่ดินโล่ง ๆ หรือเป็นที่ดินที่ขาดพลัง ถ้ามีน้ำมากเกินไป น้ำจะทำลายดิน (สนามกอล์ฟคือธาตุดิน) หรือมีช่องลมมากเกินไป ทำให้ลมพัดเข้าทุกทิศทุกทาง พอเข้าไป ธาตุลมแรงเกินไป ทำให้ไม้กับลมดูดดิน สนามกอล์ฟนั้นก็อยู่ไม่ได้

นอกจากนี้ ถ้าลักษณะการวางห้องตัดเป็นสี่แยก เป็นรูปกากบาท มีโถงกลาง จะไม่เหมาะเท่าไหร่ เพราะว่าสี่แยกหมายถึงธาตุที่ขาด เป็นการตัดธาตุดินออกเป็นส่วน ๆ ทางเข้าต้องรับด้วยหมิงถัง แผนกต้อนรับก็มีความสำคัญ

อันนี้คือความสอดคล้องของอาชีพกับพื้นที่ และคนที่นั่งบริหารสนามกอล์ฟต้องมีลักษณะของความหนักแน่น วางแผนเก่ง ประนีประนอม เป็นธาตุที่มีความเข้มแข็งในตัว สามารถบริหารและคัดเลือกตัวบุคคลให้เหมาะกับงานหรือองค์กรนั้นๆ  คือมีลักษณะที่มีธาตุดินแข็งแกร่ง ถึงจะทำตรงนี้ได้ดี

อีกตัวอย่าง เป็นบ้านพักตากอากาศของคนที่เกษียณอายุ ถ้ามีบ้านอยู่บนภูเขา มีธาตุลมรุนแรง ธาตุน้ำไหลรุนแรง ร่างกายจะรับไม่ได้ จะเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะคนที่เกษียณอายุ พลังในกายหรือปราณน้อยลงไป ชี่จะเดินช้าลง ชี่จะยึดติดที่มากกว่า อันนี้ต้องระวังและคำนึงถึงธาตุในตัวที่อ่อนลง  อย่างคนที่มีธาตุทอง เป็นคนที่มีนิสัยหรืออารมณ์รุนแรง สามารถอยู่ในพื้นที่ที่ธาตุลมรุนแรงได้ดี

ควรให้ความสำคัญเรื่องปราณภายนอกและปราณภายใน เพราะมีความเกี่ยวพันกันอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคล สถานที่ ลักษณะของกิจการ ต้องไปด้วยกันทั้งหมด กิจการนั้นถึงจะรุ่งเรือง