ฮวงจุ้ยในประวัติศาสตร์ของจีน ตอนที่ 2

ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยบ้าน, รับดูฮวงจุ้ย, แก้ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยธุรกิจ, อาจารย์แอน
 
 
ต่อมา เมื่อเริ่มมีการโจมตี รวมรวมกลุ่มชนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยจักรพรรดินามว่าหวงตี้   (อึ่งตี้) หรือจักรพรรดิเหลือง การรบพุ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  กษัตริย์องค์นี้หรือเดิมคือหัวหน้าชนเผ่าในมณฑลเหอหนาน ก็ได้เข้าเป็นผู้ระงับเหตุการณ์โดยรวบรวมหัวหน้าทั้งหมดเข้าปราบปรามคู่แข่งที่แข็งข้อ ในที่สุดก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าใหญ่ เป็นพระเจ้าแผ่นดิน แล้วจึงตั้งประเทศจีนขึ้น โดยมีอาณาเขตปกครองทางด้านทิศตะวันตกจรดมณฑลกานซู่ ทิศตะวันออกจรดทะเลเหลือง ทิศเหนือจรดปักกิ่ง และทิศใต้จรดฝั่งเหนือของแม่น้ำแยงซี และเกิดวัฒนธรรมในยุคแรกขึ้น

กษัตริย์อึ้งตี่มีนโยบายแรกคือ ปรับปรุงการปกครอง ให้ประชาชนมีระเบียบวินัย ต่อมาต้องทำให้ประชาชนเป็นสุขกับธรรมชาติ  เนื่องจากเป็นอารยธรรมที่เกิดจากลุ่มแม่น้ำ จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การชลประทาน และการสังเกตภูมิประเทศ เพราะจะมีอุทกภัยในแต่ละปี บางครั้งเกิดน้ำท่วม บางครั้งเป็นภัยแล้ง กษัตริย์อึ้งตี่พยายามจะตรากฏ ให้เกิดการปกครองโดยมีกษัตริย์เป็นแบบอย่างที่ดี เรียกว่าคุณธรรม มีการสืบกันตามกฎระเบียบของสังคมระดับสูง เรียกว่าสืบราชสมบัติ และมีการวางระเบียบบริหารราชการ เมื่อไปตีเมืองได้ที่ใดก็มีการวางระเบียบการถวายเครื่องราชบรรณาการ พร้อมทั้งกำหนดตัวหนังสืออักษรให้เป็นแบบเดียวกันหมด ใช้ปฏิทินชนิดเดียวกัน มีการดนตรี และสอนให้เลี้ยงตัวไหม และในสมัยอึ้งตี่นี้ก็ยังมีกำเนิดมังกรขึ้นอีกด้วย


ดูฮวงจุ้ย, เสริมฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยสุสาน, ฮวงจุ้ยพยากรณ์, ฮวงจุ้ยที่ดิน, อาจารย์แอน


เนื่องจากเดิม มีการตีรวบรวมชนเผ่าต่าง ๆ เพื่อมารวมประเทศ แต่ละเผ่าก็นิยมใช้สัญลักษณ์ สัตว์หรือดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่า กษัตริย์อึ้งตี่จึงคิดสัญลักษณ์ที่จะสามารถรวบรวมเผ่าทุกเผ่าขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียว และมองภาพรวมว่า ชนเผ่าต่าง ๆ นั้นอาศัยอยู่กับความคดเคี้ยวของแม่น้ำ ก็ถือเอาความคดเคี้ยวของแม่น้ำเป็นลำตัวที่เหมือนงู และนำส่วนต่างๆ ของแต่ละเผ่ามารวมกัน เช่นหัวของชนเผ่าวัว ตัวจากเผ่างู เกล็ดของเผ่าปลา เขาของเผ่ากวาง เท้าของเผ่านก รวมกันเรียกว่ามังกร เพราะฉะนั้นแม่น้ำฮวงโหจึงเปรียบเสมือนมังกรของชนชาติจีน และเป็นสัญลักษณ์ของการรวมเผ่า ผู้ที่รวบรวมสำเร็จก็ถือเป็นโอรสสวรรค์ หรือเป็นมังกร


ฮวงจุ้ยเสริมดวง, แต่งบ้านเสริมฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยเข้าใจง่าย, ดวงจีน, ฤกษ์ยาม
 

ดังนั้น เสื้อคลุมที่ใส่ก็จะเป็นรูปมังกรและต้องเป็นสีเหลือง เพราะเริ่มต้นจากจักรพรรดิเหลือง และในขณะเดียวกัน จักรพรรดิเหลืองก็คือความหมายของธาตุทอง และมังกรทองก็ถือกันว่าเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วย ต่อมามังกรจึงถูกยกเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ที่ทรงคุณความดี ถือว่าเป็นมังกรมาจุติ ราชาศัพท์ที่ใช้ก็ต้องเกี่ยวข้องกับมังกร เช่น ครรภ์มังกร เป็นต้น  สืบต่อมาจนถึงสมัยกษัตริย์เงี้ยวและกษัตริย์ซุ่น มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่งตั้งเสนาบดี มีการวางระบบที่ละเอียดรอบคอบขึ้นเรียกว่ายุค 5 กษัตริย์ โดยมี กษัตริย์อึ้งตี่ กษัตริย์เงี้ยว กษัตริย์ซุ่น กษัตริย์อู๋ และกษัตริย์โง่วตี่ ถือเป็นยุคแรก ๆที่มีการจัดระเบียบการปกครองของการรวมตัวกัน และสิ่งที่กษัตริย์ทั้ง 5 ทรงทำเหมือนหมดคือ การมีพระราชกรณียกิจเสด็จเดินทางไปทั่วแผ่นดินจีนเพื่อจะสำรวจพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นที่มาของการวางทำเล


ซินแสฮวงจุ้ย, ดวงจีน, โหราศาสตร์จีน, ฮวงจุ้ยเสริมโชค, อาจารย์แอน
 

อักษรจีนในสมัยดึกดำบรรพ์ที่ยังเหลืออยู่ คืออักษรที่จารึกอยู่บนกระดองเต่าและกระดูกวัว ซึ่งมีการขุดค้นพบที่มณฑลเหอหนานเมื่อปี 2442 เป็นการยืนยันว่าตำนานพงศาวดารนั้นมีเค้าที่เป็นจริง